Kontakt

Myšlenka Fondu 21

Hlavní myšlenkou fondu je podpořit studenty a zejména jejich projekty, tak aby pomohly nastartovat pozitivní změnu v jejich okolí, ať už je tím myšleno v jejich třídním kolektivu, škole nebo v rámci města. Často mají studenti řadu zajímavých nápadů k jejichž realizaci jim chybí finanční prostředky. Proto se od studentů očekává, že k realizaci svých projektů využijí svůj volný čas, kreativitu a know-how, zatímco fond jim pomůže překonat počáteční materiální problémy k nastartování projektu. Výsledek projektu nemusí být hmatatelný, může se tedy jednat o jednorázovou akci, happening, kulturní či jiný počin.

 

Máte nějaké otázky nebo připomínky? podívejte se nejdříve na stránku FAQ. Pokud budete potřebujete nějakou další radu, obraťte se na nás prosím buď emailem (info@fond21.cz) nebo osobně na školní kontaktní osobu.

 

Otázky a odpovědi online:

Své projekty posílejte buď přes formulář nebo na email projekty@fond21.cz. Stejně tak můžete tento email využít k zasílání Vašich otázek a připomínek.

Otázky a odpovědi osobně:

Svoje otázky a připomínky můžete také směřovat na kontaktní osobu přímo na škole, kterou je paní učitelka Monika Křečanová (kabinet 3. patro u počítačových učeben).