Podmínky

Záměr fondu:

Hlavní myšlenkou fondu je podpořit studenty a zejména jejich projekty, tak aby pomohly nastartovat pozitivní změnu v jejich okolí, ať už je tím myšleno v jejich třídním kolektivu, škole nebo v rámci města. Často mají studenti řadu zajímavých nápadů k jejichž realizaci jim chybí finanční prostředky. Proto se od studentů očekává, že k realizaci svých projektů využijí svůj volný čas, kreativitu a know-how, zatímco fond jim pomůže překonat počáteční materiální problémy k nastartování projektu. Výsledek projektu nemusí být hmatatelný, může se tedy jednat o jednorázovou akci, happening, kulturní či jiný počin. Jelikož je hlavní myšlenkou podpora nových nápadů, nejsou tyto finance určeny k podpoře již stávajících projektů jako jejich nový zdroj financování nebo jiných akci/kurzů organizovaných školou.

V rámci prvního roku bude k dispozici 10 000 Kč, které mohou být využity na podporu jednoho či více projektů, které studenti přihlásí.

 

 

Níže je stručný přehled podmínek pro podání a následně i realizaci projektu:

Poznámky & Podmínky:

Podání projektu:

 1. Musí se jednat o nový projekt/akci/… Inspirovat se samozřejmě můžete i jinde, ale Vaše realizace musí být nová.
 2. Žadatel musí být studentem Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi
 3. Prostředky nejsou určeny na plat či jinou odměnu pro organizátory
 4. Podstata ani výsledek nejsou nikterak jinak omezeny vyjma bodu 1 a 2. Může se jednat o cokoliv.
 5. Maximální výše podpory je 10 000 Kč
 6. Žádost musí být zpracována s ohledem na zadání a musí obsahovat:
  1. Název projektu a jeho stručný popis (max 400 slov)
  2. Zdůvodnění jeho společenského přínosu (minimálně 1xA4)
  3. Návrh rozpočtu a krátké zdůvodnění jednotlivých výdajových položek
  4. Jméno garanta/garantů projektů a předpokládaný výsledek/dopad projektu, připojte i stručný životopis (stačí pár řádků) a nezapomeňte na kontakt (email a telefon)

Vykázání projektu

Dostali jste peníze na svůj projekt? Gratulujeme! Během jeho realizaci a po jeho ukončení bude zapotřebí dodržovat některá další pravidla a nakonec napsat i závěrečnou zprávu s hodnocením.

 1. V případě přidělení financí pak příjemce musí splnit:
  1. Napsat závěrečnou zprávu, která bude obsahovat zhodnocení projektu, zda bylo dosaženo očekávaných výsledků, co by se dalo zlepšit nebo na co by si měli dát příště další zájemci pozor
  2. Dodat vyúčtování projektu a případné nevyčerpané finance navrátit zpět do fondu. Jednotlivé položky je nutné doložit účetními doklady
  3. Uvádět při realizaci projektu jeho financování z tohoto fondu. K tomuto účelu postačí prostě uvést následující „Tento projekt byl podpořen z prostředků Fondu 21. Více informací na www.fond21.cz“ a při prezentaci používat logo fondu, které si můžete stáhnout tady.
  4. Pokusit se o reportování výsledků své práce v lokálních informačních kanálech, na FB a přispívat novinkami, fotkami a dalším do novinek na této stránce.